قتل ناموسی : خشونت دین، دولت و مردسالاری علیه زنان

.قتل ناموسی : خشونت دین، دولت و مردسالاری علیه زنان

سخنرانی شهرزاد مجاب، محقق و استاد دانشگاه تورنتو

روز چهارشنبه، هشت ژوئیه، شهرزاد مجاب در نخستین وبیناری که از سوی کمپین «علیه ناموس پرستی» برگزار می شد به بررسی قتل های ناموسی در ارتباط با سه عنصر دین، دولت و مردسالاری پرداخت. او در آغاز به فعالیت های خود در طول بیش از دو دهه در زمینه تحقیق درباره خشونت های ناموسی اشاره کرد و گفت آغاز پژوهش های او دراینباره به شروع جنگ های خاورمیانه با سردمداری آمریکا بازمی گردد. او تاکید کرد که در سفر به ترکیه، کردستان عراق، فلسطین و مصر در دوران جنگ های خاورمیانه، و بررسی خشونت های علیه زنان متوجه شده که خشونت ناموسی موضوعی بسیار عمیق است و ابعاد گسترده ای دارد.

پس از آن مجاب، با قتل های ناموسی در جامعه مهاجر و : «دیاسپورا» مواجه شده است با بالا گرفتن تعداد مهاجران از مناطق جنگ زده به اروپا و امریکای شمالی، ما شاهد انجام قتل های ناموسی در میان آنها بودیم که من به صورت مستقیم به عنوان کارشناس در پرونده برخی از آنها ورود داشتم؛ از جمله قتل فاطمه شاهیندال در سوئد و دو قتل ناموسی در کانادا مرتبط .با دو خانواده که فرزندان دختر خود را به دلایل ناموسی به قتل رسانده بودند شهرزاد مجاب در ادامه قتل فجیع رومینا را باعث شکل گرفتن دوباره بحث ها درباره قتل های ناموسی در ایران دانست و گفت با وجود تاریخچه طولانی مطالعاتی که در این زمینه دارد همواره و هنوز از ابعاد، تکرار و شکل های قتل ناموسی متحیر است.

او تاکید کرد که تقریبا هر ماه .هزاران زن در افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و برخی کشورهای دیگر به همین شکل فجیع به نام ناموس جان خود را از دست می دهند با اینهمه مجاب گفت که باید شجاعت و انواع ابتکارهای زنان و مردان را نیز در مقابله با این فجایع درنظر گرفت. به گفته او قتل های ناموسی تا دو دهه پیش اینهمه خبرساز نمی شد و پایمال کردن حق حیات زن همیشه در سکوت مرگبار خانواده، جامعه، دولت و پارلمان به فراموشی سپرده و پرده پوشی می شد.

اما امروز نکته مهم این است که ما از حق انسان، حق حیات انسان و مبارزه برای حقوق زن در زمینه رهایی از ستم های جنسیتی درک عمیق تری داریم. هرچند که هنوز هم زنان به بهانه های بسیار کوچک از جمله یک تبسم ساده ممکن است مورد ستم ناموسی

قرار!بگیرند
این محقق تاکید کرد سوال مهم این است که چرا قانون در همه جا و به ویژه در نظام های اسلامی که اسلام و شریعت در آنها نهادینه شده تغییر نمی کند، یا حتی وقتی قوانین هم به شکل بسیار محدود تغییر می کنند هنوز ارتکاب به این جنایت ادامه دارد و حتی قوانین محدود هم زیر پا .گذاشته می شوند

ضرورت استفاده از صفت «ناموسی» در توصیف این قتل ها