قتل ناموسی : خشونت دین، دولت و مردسالاری علیه زنان

.قتل ناموسی : خشونت دین، دولت و مردسالاری علیه زنان سخنرانی شهرزاد مجاب، محقق و استاد دانشگاه تورنتو روز چهارشنبه، هشت ژوئیه، شهرزاد مجاب در نخستین وبیناری که از سوی کمپین «علیه ناموس پرستی» برگزار می شد به بررسی قتل های ناموسی در ارتباط با سه عنصر دین، دولت و مردسالاری پرداخت. او در آغازادامه خواندن «قتل ناموسی : خشونت دین، دولت و مردسالاری علیه زنان»

«رضا ؛ فیلمی در ستایش «بی غیرتی

رضا، جوان است و آرام. و رفتار صلحآمیزی دارد. به خواست همسرش به پای جدایی رفته و با اینکه هنوز فاطی را دوست دارد دوستانه از هم جدا میشوند چون فاطی اینطور میخواهد. پیش از جدایی وقتی برای انجام آزمایش بارداری رفتهاند تا به دادگاه ارائه دهند، از فاطی میپرسد«اگر حامله باشی چی؟» زن میگویدادامه خواندن ««رضا ؛ فیلمی در ستایش «بی غیرتی»