رادیو بی ناموسی – قسمت اول

او تاکید کرد که تقریبا هر ماه .هزاران زن در افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و برخی کشورهای دیگر به همین شکل فجیع به نام ناموس جان خود را از دست می دهند با اینهمه مجاب گفت که باید شجاعت و انواع ابتکارهای زنان و مردان را نیز در مقابله با این فجایع درنظر گرفت. بهادامه خواندن «رادیو بی ناموسی – قسمت اول»