Om oss

“Nätverket Män mot hedersrelaterade våld”, bildades 20 juni 2020 i Stockholm. Bakgrund: Nätverket “Män mot hedersrelaterade våld” initierades i juni 2020 i samband med massiva samhällsreaktioner mot det brutala och uppmärksammade hedersmordet på Romina Ashrafi i Iran.

Nätverket män mot hedersrelaterade våld är ett initiativ av feminister och genusforskare med rötter i Iran och Afghanistan. I samband med en rad uppmärksammade hedersmord i Iran och Afghanistan belyste nätverket männens roll och ansvar i kampen mot hedersrelaterat våld och hedersnorm med en kampanj. Detta ledde till att många engagerade och medvetna män med ursprung i Iran och Afghanistan öppet tagit avstånd från hedersnormers yttringar och tabun, fördömt hedersvåldet och betonat kvinnors autonoma rätt till sina egna kroppar och liv.
Om Nätverket
Nätverket Män mot hedersrelaterade våld antar ett intersektionellt feministiskt förhållningssätt och uppmanar de som identifierar sig som män att aktivt bekämpa hederskulturen och att öppet ta avstånd från hedersrelaterade tabun såväl som alla former av våld i hederns namn. Nätverket uppmanar till alternativa aktioner och mobilisering, självorganisering och civilt motstånd mot den patriarkala ordningen och dess mest brutala manifestation: hedersmord. Nätverket Män mot hedersrelaterade våld anordnar aktioner och aktiviteter samt stödjer forskning och folkbildning som belyser vikten av kunskapsbildning och självorganisering i kampen mot hedersrelaterad normer och kultur bland iranier och afghaner.
Nätverkets aktivister och stödgrupper delar ambitioner med de män i/från södra delen av globen, länder som Iran och Afghanistan, som erkänner sitt ansvar och vill bli delaktiga i kampen och mobiliseringen mot hederskultur och våld i hederns namn. Nätverket Män mot hedersrelaterade våld är religiöst och partipolitiskt oberoende och agerar självständigt och utan anknytning till stater, maktorienterade institutioner och lobbygrupper. 
Metod och arbetssätt
Anordnar folkbildande seminarier, föreläsningar, workshop, dialog, studiecirklar
Publicerar relevanta artiklar, intervjuer och forskning för att bidra till ökad medvetenhet kring hedersbegreppet och dess yttringar på flerspråkig hemsida och sprider via välbesökta sociala medier
Uppmuntrar och bidrar till mäns självorganisering och nätverksbildande mot hedersrelaterat våld och hederskultur
Stödjer oberoende nätverk av män som bekämpar hedersvåld samt motverkar förekomsten och reproduktionen av hederskulturen i samhällslivets olika sfärer, vare sig det är i hemmen, på arbetsplatser eller gator och torg.