start-test

بشنوید – رادیو بی ناموسی

پادکست ما

تازه ها

«رضا ؛ فیلمی در ستایش «بی غیرتی

رضا، جوان است و آرام. و رفتار صلحآمیزی دارد. به خواست همسرش به پای جدایی رفته و با اینکه هنوز فاطی را دوست دارد دوستانه از هم جدا میشوند چون فاطی اینطور میخواهد. پیش از جدایی وقتی برای انجام آزمایش بارداری رفتهاند تا به دادگاه ارائه دهند، از فاطی میپرسد«اگر حامله باشی چی؟» زن میگویدادامه خواندن ««رضا ؛ فیلمی در ستایش «بی غیرتی»