رادیو بی ناموسی – قسمت اول

او تاکید کرد که تقریبا هر ماه .هزاران زن در افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و برخی کشورهای دیگر به همین شکل فجیع به نام ناموس جان خود را از دست می دهند با اینهمه مجاب گفت که باید شجاعت و انواع ابتکارهای زنان و مردان را نیز در مقابله با این فجایع درنظر گرفت. بهادامه خواندن «رادیو بی ناموسی – قسمت اول»

سخنرانی شادیار عمرانی، کمپین علیه خشونت ناموسی

روز چهارشنبه، هشت ژوئیه، شهرزاد مجاب در نخستین وبیناری که از سوی کمپین «علیه ناموس پرستی» برگزار می شد به بررسی قتل های ناموسی در ارتباط با سه عنصر دین، دولت و مردسالاری پرداخت. او در آغاز به فعالیت های خود در طول بیش از دو دهه در زمینه تحقیق درباره خشونت های ناموسی اشارهادامه خواندن «سخنرانی شادیار عمرانی، کمپین علیه خشونت ناموسی»

سخنرانی الهه امانی

ششمین وبینار از کمپین علیه خشونت ناموسی: سخنرانی الهه امانی، فعال حقوق زنان و از کنشگران کمیسیون امور زنان سازمان ملل درباره اهمیت نقش مردان در مبارزه با خشونت علیه زنان و توسعه برابری جنسیتی .

سخنرانی مهرداد درویش پور

در ششمین سخنرانی از مجموعه وبینارهای کمپین «علیه خشونت ناموسی»، مهرداد درویش پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه درباره الگوهای مختلف مردانگی و ارتباط آنها با خشونت های ناموسی سخنرانی کرد.

قتل ناموسی : خشونت دین، دولت و مردسالاری علیه زنان

.قتل ناموسی : خشونت دین، دولت و مردسالاری علیه زنان سخنرانی شهرزاد مجاب، محقق و استاد دانشگاه تورنتو روز چهارشنبه، هشت ژوئیه، شهرزاد مجاب در نخستین وبیناری که از سوی کمپین «علیه ناموس پرستی» برگزار می شد به بررسی قتل های ناموسی در ارتباط با سه عنصر دین، دولت و مردسالاری پرداخت. او در آغازادامه خواندن «قتل ناموسی : خشونت دین، دولت و مردسالاری علیه زنان»